Clarike Waszink met het 7 model kopstuk.

Jarenlang zijn fluitbouwers op zoek geweest naar oplossingen voor mensen die, om welke reden dan ook, het dwarsfluit spelen op de traditionele manier, als lastig of hinderlijk ervaren. Vele oplossingen zijn de revue gepasseerd. Te denken valt aan het zwanenhals model, het 180 graden gebogen kopstuk (speciaal voor kinderen), het 90 graden gebogen kopstuk en het 110 graden gebogen kopstuk, beter bekend als het 7 model.

Steeds werden bij deze kopstukken de akoestische eigenschappen van de dwarsfluit niet verlaten, het kopstuk wordt nog steeds dwars op de buis aangeblazen.

Voorbeeld van een gebogen kopstuk

Wel werd duidelijk, dat door het aanbrengen van een bocht  in het kopstuk, de weerstand toeneemt, met als gevolg een onvermijdelijk verlies aan klankkleur. Verder blijkt dat ook het stabiel bespelen van een gebogen kopstuk soms een probleem is. Er moesten dus aanpassingen aan de fluit worden gedaan in de vorm van een  haantje links, duimsteun rechts en/of een draagkoord.

Zou een rechtuit spelend kopstuk niet een veel betere optie zijn ?

In 2009 ging Anton al op zoek naar het rechtuit spelende kopstuk, dus zonder bochten en/of andere aanpassingen. Tientallen oplossingen werden gebouwd en getest en verdwenen net zo snel weer in de prullenbak. Toch was Anton ervan overtuigd dat het moest bestaan. Op een Amerikaanse site ontdekte hij het ontwerp dat door Karl Guenther in 1891 al gepatenteerd was. Het idee om de enkele resonator van een normaal kopstuk in twee resonators op te delen leek de oplossing. Natuurlijk ging Anton  hier meteen mee aan de slag en hij bouwde dit kopstuk. Het resultaat was bedroevend, het speelde “van geen meter”.

Waarom dit niet werkte was vooralsnog een raadsel, immers het idee leek heel bruikbaar. In augustus 2017 kwam plotseling de doorbraak. Kennelijk waren fluitbouwers al die jaren op de verkeerde gedachte blijven hangen. In oktober van hetzelfde jaar werd het eerste Reso-Thone kopstuk geboren. Het patent werd  aangevraagd en toegekend.

Het “rechtuit” spelen is net even anders. Immers de kop kan niet gedraaid worden zoals bij een “normale” dwarsfluit. Om dit op te lossen zijn er Reso-Thone kopstukken leverbaar in verschilden aanblaashoeken. Zo zijn er blaashoeken van 10, 15 en 20 graden beschikbaar maar ook tussenliggende hoeken zijn denkbaar. Een Reso-Thone kopstuk blijft ten alle tijden maatwerk. Zo is een draagkoord mogelijk, zodat het gewicht van het instrument niet alleen op de rechterduim rust. Tevens is een demontabel duimsteuntje ontwikkeld, wat eenvoudig op het instrument geklikt kan worden. De fluit blijft dus altijd in de standaard koffer passen. Maak eens een afspraak om u vrijblijvend te laten voorlichten !

Elly met haar Reso-Thone kopstuk

Jalinde met haar Reso-Thone rechtuitspelende kopstuk

Inmiddels is dankzij de terugkoppeling van diverse spelers, een nieuw model kopstuk tot stand gekomen. Hierin zijn een aantal verbeteringen aangebracht, onder andere een bredere lipplaat, gelijk aan die van een “normaal” kopstuk. Ook is aan de klank en het speelgemak gewerkt. Dit derde generatie Reso-Thone  kopstuk is inmiddels ook leverbaar.

Derde generatie Reso-Thone

Elise met haar derde generatie kopstuk

Natuurlijk is de totstandkoming van deze kopstukken niet mogelijk geweest zonder de hulp van enthousiaste fluitspelers, goudsmeden en instrumentmakers. Mijn dank gaat dan ook uit naar een ieder, die actief of passief hieraan heeft bijgedragen;